Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej. Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71,

1 Numer rejestru 8/2017
2 Data złożenia wniosku

13.02.2017r.

3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora PWiK NYSA S.A
4 Adres i opis projektowaneg

Budowa siec wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami wodociagowymi oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej, ul. Łużyckiej.

Dz.nr 1/1 6, 12,31 (Obr.VI, AM-5)dz. nr 14, 15/2(Obr.VII,AM-2)dz. nr 1, 23, 20/5, 20/71, 20/78, 19/2, 20/62, 20/64, 20/36,25(Obr.VII,AM-6)dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/4, 18/10, 18/11, 20/4, 21/1, 21/77, 22/1, 22/2, 6/9 (Obr.IX,AM-1) dz. nr 1, 3/1, 3/4, 6, 21, 23/2 (Obr.XI, AM-2) dz.nr 24/1, 24/2, 3/1, 4/18, 9/32, 9/31, 25/1, 25/4, 26, 19/2, 22, 37, 16/4, 7/2 (Obr.XI, AM-3) dz. nr 94, 95, 41, 92, 93/4(Obr.XI,AM-4)dz. nr 129, 12, 15  (Obr.XII,AM-6)

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 06 marca 2017