Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Miejscowości Łagów.

 

  Numer rejestru 8/2018
2 Data złożenia wniosku 10.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Andrzej Zubik

ul. Boh. II AWP 14j/1

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Miejscowości Łagów; dz. nr 328/1, obr. 0010, AM-2, 022507_2 gmina Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne