budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Trójca, gm. Zgorzelec , działki ewidencyjne nr 1137, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143 (obręb ewid. 022507_2.0020, TRÓJCA, AM-2) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.

  Numer rejestru 9/2018
2 Data złożenia wniosku 19.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Irena Krusche

ul. Śniadeckiego 8

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Trójca, gm. Zgorzelec , działki ewidencyjne nr 1137, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143  (obręb ewid. 022507_2.0020, TRÓJCA, AM-2)  jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne