-rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa przyłącza - dz. Nr 345/15, 345/13, Obr. Jędrzychowice, AM-2

 

  Numer rejestru 12/2018
2 Data złożenia wniosku 27.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Lipak

 59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

-rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa przyłącza

- dz. Nr 345/15, 345/13, Obr. Jędrzychowice, AM-2
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne