przełożenie sieci wodociągowej z rozbudową - dz. Nr 345/14, 345/15, 345/13, 345/9, Obr. Jędrzychowice, Am-2

 

  Numer rejestru 11/2018
2 Data złożenia wniosku 27.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Lipak

 59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

-przełożenie sieci wodociągowej z rozbudową

- dz. Nr 345/14, 345/15, 345/13, 345/9, Obr. Jędrzychowice, Am-2
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne