budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul. Ruczajowej w Pieńsku - Dz. Nr 91/15, 172, Obr. V, AM-5

 

  Numer rejestru 13/2018
2 Data złożenia wniosku 27.04.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Joanna Tyl

Bielawa Górna

 59-930 Pieńsk

4 Adres i opis projektowanego obiektu

budowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej dla ul. Ruczajowej w Pieńsku

- Dz. Nr 91/15, 172, Obr. V, AM-5
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne