Budowa sieci kanalizacji deszczowej -Dz. Nr 3/1, 14/1, Obr. Bogatynia II,

 

  Numer rejestru 14/2018
2 Data złożenia wniosku 07.05.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Starosta Zgorzelecki, ul. Boh. II AWP 8a

59-900 Zgorzelec
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

-Dz. Nr 3/1, 14/1, Obr. Bogatynia II,
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne