budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelec przy ul. Cmentarnej, działki ewidencyjne nr 15/6, 15/4, 38 (obręb ewid.022502_1.0009 IX, AM-5) jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec

 

  Numer rejestru     22/2018
2 Data złożenia wniosku 09.07.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Monika i Wojciech Kopiejek
4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa sieci wodociągowej i przyłącza wody dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelec przy ul. Cmentarnej, działki ewidencyjne nr 15/6, 15/4, 38 (obręb ewid.022502_1.0009 IX, AM-5) jednostka ewidencyjna: Miasto Zgorzelec.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 10.07.2018