Budowa sieci wod -kan do zespołu budynkow jednorodzinnych w Zgorzelcu przy ul. Bolesławieckiej, dz. nr 14, 15/6, 15/17 ( Obr. ewid 022502_1.0001, I, AM-6)

 

  Numer rejestru     23/2018
2 Data złożenia wniosku     26.06.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Most Nyski Sp. zo.o

ul. Kościuszki 51

59-900 Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa sieci wod - kando zespołu budynków jednorodzinnych ,  działki ewidencyjne nr 14, 15/6, 15/17,   (obręb ewid. 022502_1.0001 I, AM-6) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne