budowa sieci wod -kan w Zgorzelcu przy ul. Promiennej

  Numer rejestru     24/2018
2 Data złożenia wniosku     09.08.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Marcin Janeczko

ul. Mickiewicza 8/3

59-800 Lubań

4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa sieci wod - kan wraz z  przyłączami dla budynków jednorodzinnych w Zgorzelcu przy ul. Promiennej , dz. nr 191, 192   (obręb ewid. 022502_1.0009 IX, AM-4) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne