budowa wewnętrznej linii zasilajacej istniejacy budynek magazynowy w Pieńsku

  Numer rejestru     2018
2 Data złożenia wniosku     13.08.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

SELLBEE S.A

ul. Włodkowicka

50-072 Wrocław

4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa wewnetrznej linii zasilajacej istniejący budynek magazynowy w Pieńsku  , dz. nr 199/19, 166/16, 199/12, 199/13, 195, 191(obręb ewid. 022504_4.0002 II Pieńsk) jednostka ewidencyjna:Pieńsk- miasto
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne