budowie osiedlowe sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Traugutta nr 6, 7, 15, 16, 17, 82, 85, 86A, 87, 88 w Zgorzelcu , działki ewidencyjne nr 22, 23, 25, 31, 34, 37, 129 (obręb ewid. 022502_1.0006 VI,

 

  Numer rejestru     29.2018
2 Data złożenia wniosku     24.08.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora ZPEC Sp.zo.o
4 Adres i opis projektowanego obiektu
budowa osiedlowe sieci ciepłowniczej i przyłączy do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Traugutta nr 6, 7, 15, 16, 17, 82, 85, 86A, 87, 88 w Zgorzelcu , działki ewidencyjne nr 22, 23, 25, 31, 34, 37, 129  (obręb ewid. 022502_1.0006 VI, AM-1) działka ewidencyjna nr 134/3, 135, 143, 144, 145 (obręb ewid. 022502_1.0005 V, AM-2) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec.
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 05.09.2018r.