rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej , dz. nr 257, 2 (Obr. Jedrzychowice, AM-2)

 

  Numer rejestru    37.2018
2 Data złożenia wniosku     23.10.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Stanisław Makutynowicz

Jędrzychowice 74A

4 Adres i opis projektowanego obiektu
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedrzychowicach , gm. Zgorzelec, dz. nr 257/2 (Obr. Jędrzychowice)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne