Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, dz. nr 457 ( Obr. Radzimów)

  Numer rejestru    36.2018
2 Data złożenia wniosku     23.10.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32,

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, dz. nr 457 (022505_2.0006 Obr. Radzimów)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne