budowa oświetlenia ulicznego , dz. nr 396, 401, 443, 423 ( Obr. Studiska Górne)

  Numer rejestru     34.2018
2 Data złożenia wniosku    17.10.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32,

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa oświetlenia ulicznego , dz. nr 396, 401, 443, 423 ( Obr. Studiska Górne)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne