budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, gm. Sulików dz.nr 642, 170/3 (Obr. Radzimów, Obr. Bierna, )

 

Numer rejestru     Su40.2018
2 Data złożenia wniosku    19.11.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul. Bogusławskiego 32,

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzimów, gm. Sulików dz.nr 642, 170/3 (Obr. Radzimów, Obr. Bierna, )
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne