budowa rurociagu osadowego dla PGE w Bogatyni przyu ul. Marii Curie Skłodowskiej

 

Numer rejestru     Bo42.2018
2 Data złożenia wniosku    30.11.2018
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

PGE GiEK S.A

ul. Górników Turow 1

97-400 Bełchatów

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa rurociagu osadowego dla PGE GiEK S.A, dz. nr 37, 38, 43, 303/46 ( Obr. III ) w Bogatyni przy ul. Marii Curie Skłodowskiej 
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne