budowa przyłącza energetycznego sn do trzech budynków wielorodzinnych

 

Numer rejestru  Zg .2019
2 Data złożenia wniosku  10.06.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

ul.Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa przyłącza energetycznego sn do trzech budynków wielorodzinnych, działka nr 1, 9/1, 7/2, 8/2, 9/2 (Obr.II,AM-6)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne