budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Wielichowie, gm. Sulików, dz. nr 69/1 ( obr.ewid.022505_2.0012)

 

Numer rejestru  Su7.2019
2 Data złożenia wniosku  16.07.2019
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Dariusz Marszał

Wielichów 14A
59-970 Zawidów
4 Adres i opis projektowanego obiektu budowa budynku miszkalnego jednorodzinnego w Wielichowie, gm. Sulików, dz. nr 69/1 (obr. ewid. 022505_2.0012)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne wycofano wniosek 14.08.2019