Budowa domu jednorodzinnego w Jerzmankach, na dz. nr 125/4 (Obr.V, AM-2) gm. Zgorzelec

Zgłoszenie Budowy
1 Numer rejestru 1/2015
2 Data złożenia wniosku 29.06.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Ryszard Stępień
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa domu jednorodzinnego w Jerzmankach,
na dz. nr 125/4 (Obr.V, AM-2) gm. Zgorzelec        
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 21.07.2015