Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 6/2015
2 Data złożenia wniosku 14.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Magdalena Kontowicz, Sebastian Bąk
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelcuna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec)    

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne wycofano wniosek 03.08.2015r.