Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelec na dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1 (Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec

Kategoria: Zgłoszenia robót budowlanych (art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a p.b.)
Opublikowano: czwartek, 16, lipiec 2015 09:06
Edyta Pietrzak
Odsłony: 1291
Zmniejsz czcinkęRozmiar oryginalnyPowiększ czcionkę
1 Numer rejestru 8/2015
2 Data złożenia wniosku 14.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Anna, Tomasz Skoczylas
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zgorzelecna dz. nr 7; 11/12; 11/3; 11/2; 11/4; 11/5; 11/1(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne wycofano wniosek 03.08.2015r.