Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 9/2015
2 Data złożenia wniosku 15.07.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA”
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej obwodowej wraz z przyłączami wodociągowymi do istniejących budynków mieszkalnych w Zgorzelcu na dz. nr 1; 1/2 (Obr. XI, AM-4) ina dz. nr 5/3; 19/3; 35; 105/1; 49; 105/3; 42/2; 63; 105/6; 56/3; 77; 70/3; 105/8; 91; 105/10; 84/3; 106/8; 8; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 3/2; 3/3; 19/2; 20; 22; 23; 25; 26; 27; 29; 30; 32; 105/2; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 105/5; 50; 52; 54; 55; 57; 59; 61;62; 105/7; 64; 66; 68; 69; 71; 73; 75; 76; 105/9; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 86; 87; 88; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 99; 100; 101; 102; 103; 104 (Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec   

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto  07.08.2015r.