Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 11/12, Bogatynia III, AM-7 - I. i J. Medyccy

1 Numer rejestru 15/2015
2 Data złożenia wniosku 01.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Ireneusz Medycki
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Dz. nr 11/12, Bogatynia III, AM-7

 

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjęto - 05.10.2015
7 Inne