Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 z przyłączami PCV 160 do studzienek DN 315 w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 16/2015
2 Data złożenia wniosku 07.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Ryszard Ławrynowicz
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 z przyłączami PCV 160 do studzienek DN 315 w Zgorzelcu

Na Dz. nr 16/21; 16/23; 16/12; 16/13; 16/14; 16/15; 16/16; 16/17; 16/18; 16/19

(Obr. II, AM-8) gm. Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
zgłoszenie przyjeto 05.10.2015r.