Budowa sieci sanitarnej w ul. Cynamonowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w końcówce ul. Zielnej w Zgorzelcu

1 Numer rejestru 19/2015
2 Data złożenia wniosku 09.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

„ NYSA” Sp. z o.o.
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci sanitarnej w ul. Cynamonowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w końcówce ul. Zielnej w Zgorzelcu

Dz. nr 1/8, 1/21, 2/1, 2/20, 5, 6/9,  ( Obr. IX, AM-7)
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto 02.10.2015