Budowa linii kablowej nn od istniejącego ZK4a-2P w kierunku ul. Okólnej w Zgorzelcu Dz. nr 2/314 ( Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec

1 Numer rejestru 22/2015
2 Data złożenia wniosku 18.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Tauron Dystrybucja S.A

Oddział w Jeleniej Górze,

ul. Bogusawskiego 32,

58-500 Jelenia Góra

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa linii kablowej nn od istniejącego ZK4a-2P w kierunku ul. Okólnej w Zgorzelcu działka ewidencyjna nr 2/314        obręb ewid. X, AM-5, jednostka ewid. Zgorzelec

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne zgłoszenie przyjęto 29.09.2015r.