Rozbudowa

1 Numer rejestru 25/2015
2 Data złożenia wniosku 21.09.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Edyta Malinowska i

Dariusz Malinowski

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Rozbudowa więźby dachowej

Dz. nr 71/1 ( Obr. 4, AM-4) w Pieńsku
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne Wniosek wycofano i uzyskano pozwolenie przedmiotową na budowę