Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Koźlicach -dz. nr 58/6,Obr.Kozlice,AM-1

1 Numer rejestru 26/2015
2 Data złożenia wniosku 08.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Sotgiu Marek

 

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym  do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Koźlicach

dz. nr 58/6 ( Obr.Kozlice,AM-1)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne
przyjeto