Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bud. mieszkalnych przy ul. Kosciuszki i ul. Wyspianskiego w Zgorzelcu -dz. nr 12/2, 13/1, 13/21, 13/22, 13/23, 13/24, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 320 (Obr.V, AM-1) (Obr.IV, AM-2)

1 Numer rejestru 27/2015
2 Data złożenia wniosku 12.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Eneregetyki Cieplnej ul.Groszowa 1, Zgorzelec

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bud. mieszkalnych przy ul. Kosciuszki i ul. Wyspianskiego w Zgorzelcu

-dz. nr 12/2, 13/1, 13/21, 13/22, 13/23, 13/24, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 320 (Obr.V, AM-1) (Obr.IV, AM-2)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjeto 12.11.2015