Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu Dz. nr 42/4, (Obr. IX, AM-4) gm. Zgorzelec

1 Numer rejestru 31/2015
2 Data złożenia wniosku 15.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Barbara, Antoni Ochel
4 Adres i opis projektowanego obiektu Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu  dz. nr 42/4, (Obr. IX, AM-4) gm. Zgorzelec
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu Zgłoszenie przyjeto - 10.11.2015 r.
7 Inne