Budowa budynku jednorodzinnego w Bogatyni Dz. nr 14/19, (Obr. III ) gm. Bogatynia

1 Numer rejestru 33/2015
2 Data złożenia wniosku 19.10.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adam Zwierzyński

Joanna Zwierzyńska
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku jednorodzinnego w Bogatyni

Dz. nr 14/19, (Obr. III ) gm. Bogatynia
5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu 24.11.2015 r. zgłoszenie przyjęto
7 Inne