Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jędrzychowicach

1 Numer rejestru 37/2015
2 Data złożenia wniosku 02.11.2015
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Andrzej Zubik
4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Jędrzychowicach

-dz. nr 390/24 (Obr.IV)

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 08.12.2015