Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przechodzącej przez działki ewidencyjne nr 270, 246/6 (obręb ewid. 022507_2.0010 Łagów, AM-2) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych do budynków na działkach ewiden Joanna Jakiel 44
budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w miejscowości Trójca, gm. Zgorzelec , działki ewidencyjne nr 1137, 1142/1, 1142/2, 1142/3, 1142/4, 1142/5, 1143 (obręb ewid. 022507_2.0020, TRÓJCA, AM-2) jednostka ewidencyjna: Zgorzelec. Joanna Jakiel 42
Budowa trzech budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Miejscowości Łagów. Aleksandra Kołodyńska 89
Przebudowa linii napowietrznej na dz nr. 260,262/3,262/4,642/3 Obr. Ręczyn Joanna Jakiel 86
Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Zielnej, Kulczyńskiego w Zgorzelcu oraz w Tylicach Dz. nr 5 , 6/18 , 45 , 70 ,Obr. 0009, AM-8 Dz. nr 497/1 , Obr. 0005 Jerzmanki , AM-2 Joanna Jakiel 86
Budowa domu jednorodzinnego Dz. nr 469/1 , Obr. 0009 Studniska Dolne Joanna Jakiel 170
Budowa domu jednorodzinnego Dz. 469/2 , Obr. 0009 Studniska Dolne Joanna Jakiel 158
Budowa sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków - Dz. 90 , 91/2 , 96 , Obr. Bogatynia III , AM- 5 - Dz. 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21/2 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , Obr. Bogatynia III , AM-6 Joanna Jakiel 265
Budowa sieci kanalzacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz.nr 639 oraz przyłacze wod-kan na dz. nr 640/16 obr. Łagów Am-2 Małgorzata Górska 281
Rozbudowa oświetlenia drogowego Czerwona Woda ul. Kościuszki - dz. 2431, 2445/2 , Obr. Czerwona Woda 0001 Joanna Jakiel 297