Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Kochanowskiego, Zgorzelec 46/5, 128, 129 (Obr.XI, AM-4) Joanna Jakiel 918
Budowa sieci wod.+przyłącza ul.Okólna, Zgorzelec dz. nr 46/5 (Obr.XI, AM-4) dz. nr 12, 14 (Obr.XI, AM-5) dz. nr 2/318 (Obr.X, AM-5) Joanna Jakiel 924
rozbudowa istniejących obiektów budowlanych , wykonanie linii elektroenergetycznej L-22B 20kV do zasilania rezerwowego stacji PT-20. dz.nr 227/52 (Obr. Turoszów, AM 1) Joanna Jakiel 914
budowa oswietlenia ścieszki pieszo - rowerowej łączącej ul. Kozaka z ul. Bolesławiecką w Zgorzelcu, dz. nr 24 (Obr.II, AM-2)dz. nr 1 (Obr.II, AM-7) dz. nr 7 (Obr.II, AM-8) Joanna Jakiel 924
budowa sieci i przyłącza wodociągowego Ruszów ul. Akacjowa 59-950 Ruszów Dz.nr 257/14, 257/15, 257/20 Joanna Jakiel 916
Zgłoszenie budowy – budowa odcinka Kanalizacji Dz. nr 8 ob. 0008, ul. Starozawidowska . 59-970 Zawidów Joanna Jakiel 975
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kościuszki i Ul. Broniewskiego w Zgorzelcu Joanna Jakiel 810
Rozszerzenie siec o punkt oświetleniowy Dz. nr 61/3 61/4 57/2 Ob. 0010 AM-1 Studniska Górne 59-975 Sulików Joanna Jakiel 859
Rozszerzenie sieci oświetlenia drogowego o punkt oświetleniowy Dz. nr 206, 207 ob. 0011 AM-1 Sulików ul . Wiejska Joanna Jakiel 779
Budowa sieci wodoaciagowej z przyłączem wodociągowym do działki 45/9, 45/6,247/2,248, AM -1ob Koźlice Joanna Jakiel 945