Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa oświetlenia drogowego w m.Ręczyn -dz. nr 307/11, 372, 580/1, 580/2, 609, 610, 616/1, 621, 625, 626, 629/1, 629/5, 635, 637, 639, 640, 641, 642/3, 642/4, 645/3, 634/4, Ręczyn Joanna Jakiel 846
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, na dz nr 36/28 (Obr. Bogatynia I, AM-5) Agnieszka Brdys 880
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na dz nr 424, Obr. Jerzmanki Aleksandra Kołodyńska 901
Budowa oświetlenia parkingu przy Alei Zesłańców Sybiru w Bogatyni -dz. nr 1/69, 1/71, 1/72 (Obr.II) Joanna Jakiel 894
Budowa oświetlenia drogowego w m. Wolanów - dz. nr 25, 30, 49, 53/2, 57, 58, 82, 83, 84, 94 ,Obr.Wolanów Joanna Jakiel 902
Budowa przyłącza wody i wewnętrznej instalacji pożarowej w budynku garażu PSG w Zgorzelcu przy ul. II AWP 14 dz nr 1/71, AM-4 Aleksandra Kołodyńska 921
Przebudowa linii kablowych NN – obwody NN z PT -73634 ul. Wieniawskiego, ul. Szymanowskiego, ul. Różyckiego w Bogatyni Obr. II, dz nr 29/36,29/43,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50, 51/2,63/3,63/28,63/30,63/32,63/35,63/38,63/59,63/62,63 Joanna Jakiel 820
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Wilka na dz nr 132/1,124,133, AM-2, Obr. XV Joanna Jakiel 952
przebudowa linii elektroenergetycznej poniżej 1kV , budowa linii elektroenergetycznej poniżej 1 kV w ramach zadania " modernizacja sieci napowietrznej nN Żarska Więś obwody nN PT-70608, PT-70609, PT-70606 Joanna Jakiel 980
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Bogatyni, Na dz. nr 12/6 (Obr. Bogatynia III, AM-12) Agnieszka Brdys 1143