Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Tylice, gm. Zgorzelec, na dz nr 290/2, 72/2 ( Obr. Tylice) Joanna Jakiel 793
Budowa przyłącza wodociągowego , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do bud. wielorodzinnego przy ul. Skuteltusa na dz. nr 3/102 ( Obr.IV, AM-1 )w Zgorzelcu Joanna Jakiel 768
Budowa oświetlenia drogowego w m. Żarki Średnie, dz. nr 496, 508 (Obr. Żarki Średnie. AM-2) Joanna Jakiel 816
Budowa oświetlenia drogowego w m. Lasów, gmina Pieńsk, na dz nr 269 ( Obr. Lasów, AM-1) Joanna Jakiel 836
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego w zabudowie bliźniaczej na dz nr 390/21, w m. Jędrzychowice Damian Ryż 794
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego; działka ewid. nr 119, AM-5, obręb ewid. X, jedn. Miasto Zgorzelec Damian Ryż 805
Przyłącze wodno – kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej na dz nr 21/21, 21/29, 21/32, Obr. IX, AM-1 przy ul. Wesołej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 739
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej z przyłączami na dz nr 356/7, 356/8, 356/9 w Łagowie, gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 808
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków PWiK „ Nysa” Sp.z.o.o. w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1A po terenie działek nr 127, 124, 125, Obr. VI, AM-1 Joanna Jakiel 768
Budowa nowego budynku na dz nr 6/7 Obr. Radomierzyce Aleksandra Kołodyńska 954