Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa nowego budynku mieszkalnego na dz.119/7, Obr. Porajów, gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 976
Budowa budynku mieszkalnego na dz. nr 85/8 ( Obr. IV) gm. Pieńsk Jarosław Szyszko 917
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/56 (Obr. XIV , AM-1) gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 868
Budowa nowego budynku na 104, Obr.III, AM-2, w m. Kościelna wieś Aleksandra Kołodyńska 954
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej w rejonie ul. Śmiałej, Kilińskiego, Przewodników Pracy , Kochanowskiego w Bogatyni Dz. nr 6/1; 6/19; 12; 13; 14; 15; 16; 21; 22; 23/2; Joanna Jakiel 790
Budowa budynku jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki oraz podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Porajowie Dz. nr 119/8; 119/9 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia Agnieszka Brdys 1028
Budowa rurociągu podziemnego wody surowej DN 600 o długości ok. 87 m wykonywanego metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego Dz. nr 135/15; 118/53; 118/48 ( Obr. Trzciniec) gm. Bogatynia Joanna Jakiel 898
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Koźlicach Dz.nr45/16 ( Obr. Koźlice) gm. Zgorzelec Aleksandra Kołodyńska 1140
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu; dz. nr 2/491 (Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Damian Ryż 1004
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruch. Ul.A.Ujazdowska w Zgorzelcu (od istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2/472 do studni na skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.Francuską) - 2/472, 2/346, 2/313, 2/539, 2/31 Joanna Jakiel 844