Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu; dz. nr 2/491 (Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Halina Zagajewska 1075
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruch. Ul.A.Ujazdowska w Zgorzelcu (od istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2/472 do studni na skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.Francuską) - 2/472, 2/346, 2/313, 2/539, 2/31 Edyta Pietrzak 893
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic nieruch. Ul.A.Ujazdowska w Zgorzelcu (od istniejącej studni kanalizacyjnej na terenie dz. nr 2/472 do studni na skrzyżowaniu ul.Orzeszkowej z ul.Francuską) - 2/472, 2/346, 2/313, 2/539, 2/31 Edyta Pietrzak 854
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu dz. ewid. nr 2/493 (Obr. X, AM-5), gm. Zgorzelec Halina Zagajewska 1050
Budowa sieci wodociągowej -dz. nr 28, 269/204, 271/205 itp. (Obr. Węgliniec, AM-1,2) - dz .nr 2095/3, 2093, 2086 (Obr. Czerwona Woda, AM-1,2) Edyta Pietrzak 984
Budowa sieci wodociągowej -dz. nr 28, 269/204, 271/205, 274/206 itp. (Obr. Węgliniec, AM,-1,2) - dz. nr 208/2566, 186/2549, 186/2651 (Czerwona Woda, AM-1, 2) - dz. nr 166/1169, 1170 (Obr. Stary Węgliniec, AM-4) Edyta Pietrzak 856
Budowa odcinka sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Dz. nr 21/12; 21/11; 21/65; 21/21 (Obr. IX, AM-1) gm. Zgorzelec Edyta Pietrzak 968
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem działki, podziemną linią kablową elektroenergetyczną w Bogatyni Dz. nr 27/185 ( Obr. II, AM-14) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 1039
Projekt obwodowej sieci p. poż. PE-HD PE110 do obiektu w Jędrzychowicach Dz. nr 686 ( Obr. IV, AM-2) gm. Zgorzelec Edyta Pietrzak 1242
Budowa oświetlenia drogowego w Jerzmankach Dz. nr 119; 188; 201; 232; 246; 254; 257; 304; 305; 312; 342; 364; 379; 380; 419; 427; 581 (Obr. V , AM-2) gm. Zgorzelec Edyta Pietrzak 1121