Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bud. mieszkalnych przy ul. Kosciuszki i ul. Wyspianskiego w Zgorzelcu -dz. nr 12/2, 13/1, 13/21, 13/22, 13/23, 13/24, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 320 (Obr.V, AM-1) (Obr.IV, AM-2) Joanna Jakiel 714
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Koźlicach -dz. nr 58/6,Obr.Kozlice,AM-1 Joanna Jakiel 948
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej- adaptacja w Jędrzychowicach Dz. nr 390/18 ( Obr. IV, AM-2) Gm. Zgorzelec Damian Ryż 852
Rozbudowa Jarosław Szyszko 960
Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego mieszkalnego w Porajowie Dz. nr 120/16 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 875
Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego wraz z przyłączami w Zgorzelcu Dz. nr 36/28; 36/32; 36/3; 85 ( Obr. XII, AM-1) gm. Zgorzelec (2) Maria Kozłowska 868
Budowa linii kablowej nn od PT-80508 w kierunku ul. Niepodległości w Zawidowie Dz. nr 540/8; 540/10; 540/20; 553/1; 562 ( Obr. I , AM-9) gm. Zawidów Joanna Jakiel 903
Budowa linii kablowej nn od istniejącego ZK4a-2P w kierunku ul. Okólnej w Zgorzelcu Dz. nr 2/314 ( Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 999
Budowa sieci sanitarnej w ul. Cynamonowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w końcówce ul. Zielnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1031
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 z przyłączami PCV 160 do studzienek DN 315 w Zgorzelcu Joanna Jakiel 922