Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa linii kablowej nn od istniejącego ZK4a-2P w kierunku ul. Okólnej w Zgorzelcu Dz. nr 2/314 ( Obr. X, AM-5) gm. Zgorzelec Joanna Jakiel 1113
Budowa sieci sanitarnej w ul. Cynamonowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w końcówce ul. Zielnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1134
Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 z przyłączami PCV 160 do studzienek DN 315 w Zgorzelcu Joanna Jakiel 1036
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic nieruchomości przy ul. Zielnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 986
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi do granic nieruchomości przy ul. Leśnej w Zgorzelcu Joanna Jakiel 970
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dz. nr 11/12, Bogatynia III, AM-7 - I. i J. Medyccy Maria Kozłowska 1079
Odbudowa domu jednorodzinnego wraz z przebudową budynku gospodarczego, Dz. nr 228, Białogórze Maria Kozłowska 1043
Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. Osiek Łużycki, gm. Zgorzelec - dz. nr 411, 412, 565/1 ( Obr. Osiek Łużycki, AM-1) Joanna Jakiel 1082
rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego w m. pokrzywnik, gm. Zgorzelec, dz. nr 55/1, 95/1, 96/3 ( Obr. Pokrzywnik, AM-1) Joanna Jakiel 1021
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4kV o mocy 630 kVa w obudowie metalowej i podłączenie jej do linii energetycznej napowietrznej, Dz. nr 8/18, 8/33, 8/46, Obr. Trzciniec Maria Kozłowska 909