Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodno- kanalizac. przy ul. Słoneczna w Zgorzelcu -dz. nr 10/2, 10/9, 41/2, 42/3, (Obr.IX,AM-4) Edyta Pietrzak 1018
Budowa sieci wod-kan. Ul.Srebrzysta w Zgorzelcu -dz. nr 42/4, Obr.IX,AM-4 Edyta Pietrzak 1192
Budowa budynku jednorodzinnego w Bogatyni Dz. nr 14/19, (Obr. III ) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 1105
Budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego w Zgorzelcu Dz. nr 42/4, (Obr. IX, AM-4) gm. Zgorzelec Halina Zagajewska 1120
Wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Czerwonej oraz budowa oświetlenia na ul. Wiosennej, Letniej, Jesiennej i Zimowej w Zgorzelcu Dz. nr 55, ( Obr. IX, AM-1) Dz. nr 32; 26/108; 26/109; 26/110; 26/111; 26/112 ( Obr. IX, AM-2) gm. Zgorzelec Edyta Pietrzak 949
Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do bud. mieszkalnych przy ul. Kosciuszki i ul. Wyspianskiego w Zgorzelcu -dz. nr 12/2, 13/1, 13/21, 13/22, 13/23, 13/24, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 320 (Obr.V, AM-1) (Obr.IV, AM-2) Edyta Pietrzak 887
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Koźlicach -dz. nr 58/6,Obr.Kozlice,AM-1 Edyta Pietrzak 1142
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej- adaptacja w Jędrzychowicach Dz. nr 390/18 ( Obr. IV, AM-2) Gm. Zgorzelec Halina Zagajewska 1047
Rozbudowa Monika Denisiuk 1155
Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego mieszkalnego w Porajowie Dz. nr 120/16 ( Obr. XIV, AM-1) gm. Bogatynia Maria Kozłowska 1067