Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa stacji transformatorowej małogabarytowej 20/0.4Kv o mocy 400kVa do linii energetycznej napowietrznej 20Kv L735 -dz. nr 31/4, 31/1, 31/5, 148/1 (Obr. Trzciniec, AM-1) Joanna Jakiel 678
Budowa oświetlenia ulicznego w Pieńsku Dz. Nr 5 , 15 , 16 , 275 , Joanna Jakiel 566
Budowa oświetlenia ulicznego w Pieńsku Dz. Nr 57/2 Joanna Jakiel 621
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym Dz. Nr 45/9 Joanna Jakiel 729
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsoowości Jerzmanki dz.nr 369 Małgorzata Górska 699
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nieruchom. Przeznaczonych pod budowę jednorodzinną 90/37 90/58 90/39 , Łagów. Ul.Piękna , Dz.nr 92/21 92/22 92/23 Joanna Jakiel 619
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsowości Stojanów dz.nr 18 obr. V AM- 1 Małgorzata Górska 726
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Studniskach Dolnych, dz. nr 53/4, 53/7 ( Obr. Studniska Dolne, AM-1) Joanna Jakiel 675
Budowa sieci wodociągowej ø160 z rur PE100 SDR17 w ul. Podwale , działki nr 19, 32/6, 32/13, 55 (Obr.IX,AM-1) dz. nr 25 (Obr.IX,AM-2) Joanna Jakiel 678
modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, ul.Górna, ul. Kilińskiego, ul. Kamieniarska, ul. Krasińskiego, ul. Łanowa, ul. Modrzewowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Struga, ul. Wąska, ul. Żeromskiego w Zgorzelcu Dz. nr 41, 26, 17, 104, 115/7, 116, AM Joanna Jakiel 802