Filtr
Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym Dz. Nr 45/9 Joanna Jakiel 1011
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsoowości Jerzmanki dz.nr 369 Małgorzata Górska 1003
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do nieruchom. Przeznaczonych pod budowę jednorodzinną 90/37 90/58 90/39 , Łagów. Ul.Piękna , Dz.nr 92/21 92/22 92/23 Joanna Jakiel 891
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsowości Stojanów dz.nr 18 obr. V AM- 1 Małgorzata Górska 1009
rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wody do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Studniskach Dolnych, dz. nr 53/4, 53/7 ( Obr. Studniska Dolne, AM-1) Joanna Jakiel 958
Budowa sieci wodociągowej ø160 z rur PE100 SDR17 w ul. Podwale , działki nr 19, 32/6, 32/13, 55 (Obr.IX,AM-1) dz. nr 25 (Obr.IX,AM-2) Joanna Jakiel 965
modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Brzozowa, ul.Górna, ul. Kilińskiego, ul. Kamieniarska, ul. Krasińskiego, ul. Łanowa, ul. Modrzewowa, ul. Ogrodowa, ul. Piękna, ul. Struga, ul. Wąska, ul. Żeromskiego w Zgorzelcu Dz. nr 41, 26, 17, 104, 115/7, 116, AM Joanna Jakiel 1109
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Miejsoowości Zgorzelec dz.nr 5/32 Małgorzata Górska 1014
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Białogórze dz.nr 216/3 obr. 0001 Małgorzata Górska 912
Przebudowa ulicy i placu po byłym dworcu PKS. Dz. nr 43/4, 43/3. 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/12, 43/2, 48/4, 44, 42/2, 2, 3/1, 21/2, Obr. 0002 Joanna Jakiel 860