KOMUNIKAT STAROSTY ZGORZELECKIEGO

Szanowni Państwo,

kierując się potrzebami społeczności lokalnej, ale przede wszystkim uwzględniając i stale monitorując sytuację  epidemiologiczną w Powiecie Zgorzeleckim, informuję, że z dniem 6 lipca 2020 r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących w: Pieńsku, Węglińcu oraz Zgorzelcu.

Dalszemu zawieszeniu działalności podlega punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Bogatyni. Porady w ww. punkcie odbywać się będą wyłącznie
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W celu umówienia się na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy zadzwonić pod numer: 75 77 61 561 w.2 i zgłosić chęć skorzystania z pomocy prawnika, lub wejść na stronę www.powiatzgorzelecki.pl , odszukać zakładkę „Nieodpłatna pomoc prawna”, gdzie znajduje się link do zapisów online i wybrać dogodny termin spotkania.

Udając się na wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej należy pamiętać o zaostrzonych zasadach bezpieczeństwa:

  1. Osoba uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej musi być zdrowa, a na spotkanie do punktu przychodzi bez osób postronnych.
  2. W lokalu nie może przebywać osoba chora lub przebywająca z osobą odbywającą kwarantannę , izolację w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Do punktu zakazuje się przynoszenia zbędnych rzeczy za wyjątkiem: długopisu
    i notatnika. Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe.
  4. Osoba udająca się do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zobowiązana jest do zakrycia ust oraz nosa, a także do dezynfekcji rąk bezpośrednio przed wejściem do lokalu.
  5. Należy zachować odpowiedni dystans społeczny – przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

Szczegółowych informacji, dotyczących funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji udziela koordynator powiatowy pod numerem telefonu: +48  605 455 515.


Uwaga!

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej , nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.