Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stalowej kładki dla pieszych w ramach przedsięwzięcia budowlanego pn. „Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Miedzianka w km 9+382 przy ul. Nadrzecznej w Bogatyni”, zlokalizowanej na terenie działek nr 18, 67, 68, 69 i 73 (Obr. I, AM-4) miasto Bogatynia.

Ogłoszenie opublikowane jest w formacie PDF.