Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego w dniu 22 listopada 2016 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 207 roku. Uchwała w załączeniu.