Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego ogłasza przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  projektu uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka’ w Zgorzelcu i Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu oraz nadania statutu jednostce.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, z wykorzystaniem formularza, który dostępny będzie do pobrania : w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiatzgorzelecki.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu pod adresem: www.powiatzgorzelecki.pl, ·         w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 8a, w godzinach pracy Starostwa: od 7:30 do 15:30.

2) otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się dnia 5 kwietnia o godz. 12.00 w sali nr 309 w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, przy ul. Boh. II AWP 8A 59-900 Zgorzelec.

Projekt uchwały Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka’ w Zgorzelcu i Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu oraz nadania statutu jednostce wraz z projektem Statutu zostanie przesłany także drogą elektroniczną do konsultacji Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Wypełniony formularz można przekazać:

· tradycyjną pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu,  ul. Bohaterów II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec

· drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a, w godzinach pracy Starostwa: od 7:30 do 15:30

Uwaga:

Uwagi i opinie (nie dotyczą spotkania konsultacyjnego):

· przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,

· nie podpisane,

· wniesione po dniu 10 kwietnia 2017 r.

nie będą uwzględnione.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Zgorzeleckiego, a także w siedzibie Starostwa Powiatowego, na tablicy ogłoszeń.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego.

W załączeniu uchwała Rady Powiatu Zgorzeleckiego w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka’ w Zgorzelcu i Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Zgorzelcu oraz nadania statutu jednostce, wraz z formularzem konsultacji.