Drukuj
Ogłoszenia i informacje
Odsłony: 1961

Pani Marianny Wrzesińskiej, urodzonej dnia 21 listopada 1925r.,
córki Wawrzyńca i Marianny

Pozostawiony po zmarłej depozyt w wys. 6 371,32 zł wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłej po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006r. (Dz. U. Nr 208, poz.1537) o likwidacji niepodjętego depozytu.


                                                                   Dyrektor DPS „Jutrzenka”
                                                                      Danuta Świątek