Drukuj
Ogłoszenia i informacje
Odsłony: 659

Starosta Zgorzelecki, na podstawie art. 34a Ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 23 października 2019 r. złożonego przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, w sprawie o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 operatora sieci PLAY nr ZGR3107A wraz z wewnętrzną linią zasilającą elektroenergetyczną w miejscowości Piaseczna na działkach o numerach ewidencyjnych: 297, 490/1, 505/1, Obr. 0005, Piaseczna.