1 Numer rejestru 5/2016
2 Data złożenia wniosku 23.02.2016
3 Imię i nazwisko lub nazwa inwestor

PGE GiEK S.A.

Oddział Elektrownia Turów 

ul. Młodych Energetyków 12

59-916 Bogatynia

4 Adres i opis projektowanego obiektu

Budowa rurociągu podziemnego wody surowej DN 600 o długości ok. 87 m wykonywanego metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego

Dz. nr 135/15; 118/53; 118/48

( Obr. Trzciniec) gm. Bogatynia

5 Data wniesienia sprzeciwu  
6 Upływ terminu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu  
7 Inne przyjęto 26.02.2016